Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri

Oşinografi Ne Demek ?

Oşinografi Ne Demek ? Ve Aynı Zamanda Neyi İnceler ? Oşinografi okyanusları inceleyen bilim dalına verilen isimdir. Oşinografi diğer adı okyanus bilimi olup okyanuslarda yaşayan canlıları, okyanus tabanının jeolojik özelliklerini, tektonik hareketleri, okyanus akıntılarını, okyanusun atmosfer ile etkileşimini, okyanusların fiziksel ve kimyasal özelliklerini incelemektedir. Firmamızda ve Web sitemizde cevabını bulabileceğiniz diğer sorular ise ; Fiziksel Oşinografi ne demek ? ve Kimyasal Oşinografi Ne demek ? Tüm araştırmalarımızı detaylı bir şekilde sizler için yapmaktayız. Avrasya Nakliye şirketi olarak  amacımız sizlerin aradığı tüm Deniz bilimi ile ilgili web sitemizde ulaşmasıdır.
Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı olarak Seyir,
Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı adında bir kurum vardır. Bu kurum çevre denizlerde, askeri ve sivil denizcilere seyir konuları hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca kurumun görevleri arasında seyir emniyeti ve bilimsel deniz araştırmaları gerçekleştirmek de vardır. Okyanus bilimi, deniz bilim olarak da adlandırılan oşinografi, suların fiziksel, kimyasal, jeolojik ve biyolojik bütün açılardan özelliklerini ortaya koyamaya çalışır. Kapsam, içerik ve özelliklerinin tamamı Oşinografi biliminin kapsama alanındadır ve disiplinler arası bir bilimdir. 

Oşinografi nedir ? ile birlikte en çok gündeme gelen konulardan birisi oşinografik ölçmedir. Oşinografik ölçme ile deniz ölçüm çalışmaları yapılır. Ölçüm sırasında denizlerdeki okyanuslardaki rüzgâr, akıntı, dalga ve gel-git ölçümleri gerçekleştirilir. Bunların yanı sıra deniz suyunun sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk gibi fiziksel özellikleri, pH, DO gibi kimyasal özellikleri belirlenir.

Oşinografi Ne Demek ile ilgili daha detaylı bilgi almak için whatsapp destek hattına 7/24 mesaj atabilir veya hemen arayarak bizimle iletişim kurabilirsiniz. Diğer Nakliye Hizmetlerimiz için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

1. Oşinografi Nedir? Neyi İnceler ?

  İnsanlık tarihinin en eski zamanlarından bu yana canlıların yaşamını devam ettirebilmek için suyu kullanmak ve suyu kontrol altına almak üzere çalışmalar yapılmıştır. İnsanlar suyun önceliklerini tanımaya, hareketlerini yöneten kanunlar belirlemeye, ondan en iyi şekilde yararlanabilmeye, suyun yaratabileceği tehlikeleri önlemeye çalışmışlardır.

  Zaman içinde suyun farklı yönlerini araştıran farklı bilim dalları oluşmuştur. Bunlardan birisi de hidrografidir. Hidrografi denizlerin derinliğini, denizlerdeki akıntıların yönünü, akıntıların şiddetini konu edinir. Yeryüzündeki suların, hususiyetle de seyir haritalarının oluşturulmasına yönelik incelemeler hidrografi biliminin konusudur.

  Oşinografi yeryüzündeki okyanus ve denizlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceler. Okyanus ve denizlerin içerdiği bitki ve hayvan topluluklarının, jeopolitik yapılanmaları ile kökenlerinin incelenmesi oşinografi biliminin ilgi alanına girer.

Oşinografi Nedir?

2. Oşinografi Nedir ? Bölümü Hangisidir ?

  Oşinografi bölümü okyanus ve denizleri incelemektedir. Okyanus ve denizlerle alakalı ekosistemler, bunların kimyasal ve fiziksel süreçleri bölümün inceleme alanına girer. Deniz kaynaklarının geliştirilmesi, doğal özelliklerinin korunması hedeflenir.

3. Hidrografi Nedir?

  Hidrografi nedir? Hidrografi aynı zamanda Hidrografya adıyla da anılır. Yeraltı ve yer üstü suların oluşumunu, dağılımlarını ve insan hayatı üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalına Hidrografi denir. 

  Yunancadaki hidro (su) ve graphein (tasvir) kelimelerinden oluşur. Kaynak suları, akarsular, göller, denizler, okyanuslar ve yeraltı suları Hidrografinin inceleme alanına girer.Hidrografi fiziki coğrafyanın bir dalıdır.

  Okyanus ve deniz çanaklarının morfolojik karakterleri, bunları dolduran su kütlesinin yüzeyindeki ve içindeki olaylar bu bilim dalının ilgi alanıdır.

  Deniz suyunun sıcaklığı, tuzluluğu, hareketleri ile birlikte karalar üzerindeki göllerin nasıl oluştuğu, göl sularının seviye değişiklikleri, su kaynakları ve özellikle akarsu rejimleri Hidrografi tarafından incelenmektedir.

  Ayrıca Hidrografi potamoloji (akarsu bilimi), limnoloji (göl bilimi) ve oseonografya (okyanus bilimi) gibi bilim dallarından da yararlanır. Detaylı bilgi almak için hemen arayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

4. Hidrojeoloji Nedir?

  Hidrojeoloji nedir? Hidrojeoloji yüzey suyu ve yeraltı su kaynaklarının oluşumunu, dolaşımını, kayaçlar arasındaki dinamiklerini inceleyen bilim dalıdır. Aynı zamanda tükenebilir bir kaynak olan suyun yeterli kalite ve miktarda geleceğe taşınmasını amaçlamaktadır.

  Dolayısıyla su kaynaklarının korunması hedeflenmekte, yer yüzeyinin altını kavramak için çeşitli modeller oluşturulmakta, bu modelle matematiğe dökülmekte ve suyun yapısı matematik, kimya, fizik bilim dallarıyla beraber anlaşılmaya çalışılmaktadır.

  Hidrojeoloji biliminde suyun kimyasal yapısını anlamaya yönelik çeşitli araştırmalar yapılmakta, araziler incelenmekte, laboratuvar ölçümleri gerçekleştirilmektedir.

  Bütün verilerden istatistiksek çıktılar elde edilmektedir. Jeoloji bilimiyle iç içe olduğu gibi kendi içinde birçok dala ayrılmaktadır.

Oşinografi nedir?
Oşinografi  Nedir?

  Oşinografi Dairesi hakkında detaylı bilgi almak için whatsapp destek hattına 7/24 mesaj atabilir veya hemen arayarak bizimle iletişim kurabilirsiniz. Diğer Nakliye Hizmetlerimiz için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Soru & Cevap

Oşinografik ölçme ile deniz ölçüm çalışmaları yapılır. Ölçüm sırasında denizlerdeki okyanuslardaki rüzgâr, akıntı, dalga ve gel-git ölçümleri gerçekleştirilir. Bunların yanı sıra deniz suyunun sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk gibi fiziksel özellikleri, pH, DO gibi kimyasal özellikleri belirlenir.

Hidrografi: Denizlerin derinliğini, denizlerdeki akıntıların yönünü, akıntıların şiddetini konu edinir.

Oşinografi: Yeryüzündeki okyanus ve denizlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceler.

Oşinografi Su bilimi Deniz Bilim Bölümünü kapsar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZE ULAŞIN

HEMEN ARAYIN EN UYGUN TEKLİFİ VERELİM